Tam BT Yönetimi

Kuruluşunuzu tüm bilişim teknolojisi kaynaklarını, ihtiyaçlarınız ve öncelikleriniz doğrultusunda yönetiyoruz. Kurulu veya kurulacak bilgisayar donanımları, yazılımları, veri tabanları, yerel ve geniş ağları ve veri merkezi tesisleri gibi somut yatırımları ve bunların operasyonlarını eksiksiz yürütüyor ve düzenli raporluyoruz. Ayrıca bu operasyonda olması gereken bakım için yetkili ve sertifikalı personel barındırıyoruz.

BT yönetiminde temel amacımız, teknoloji kullanımı yoluyla kuruma değer yaratmaktır. Bunu başarmak için çapraz organizasyon ve iş birlikleri ile kapsamlı iş stratejileri geliştiriyor ve iş süreçlerinizi teknolojiye uyumlu hale getiriyoruz.

BT yönetimi, yönetim bilgi sistemlerinden farklıdır. Yönetim bilgi sistemleri, insanın karar verme sürecine, akışın otomasyonuna veya iş sevk ve idaresinin yöntemlerine katkıda bulunur. BT yönetimi ise kuruluşlardaki BT ile ilgili yönetim faaliyetlerine, işin ve/veya kuruluşun teknolojik bir organ olarak gelişmesine odaklanır.