Siber Güvenlik Yönetimi

Siber güvenlik yönetimi, karmaşık zamanlarda beklenmeyen bir tehdit ortamında başta bilgi kaynaklarını, kurumun varlığını ve rekabet avantajını korumak için kurum yeteneğidir. Bu yetenek stratejik düzeyde olup, tüm veri kategorilerindeki hırsızlık ve kötü amaçlı kullanımı koruduğu için önemlidir. Buna hassas veriler, kişisel veriler, tahmin edilebilir veya tanımlanabilir bilgiler, fikri mülkiyet verileri, sektör bilgileri ve kanuni belgeleri içermektedir.

Günümüzün son derece dinamik ve hızlı bir akışa sahip iş ortamında, işletmelerin dijitalleşmeyi merkeze koyduğu çalışmalardaki süreçler, bilgi ve BT sistemleri gibi varlıklarını yer yer açık tehdit haline getirebilmektedir. Bu varlıklar, hırsızlık, dolandırıcılık, sabotaj, fidye, zimmete para geçirme ve endüstriyel casusluk gibi hem harici hem de dâhili güvenlik tehditlerine giderek daha fazla maruz kalmaktadır. Siber güvenlik yönetimi, çeşitli yönetsel, yasal, teknolojik, süreç ve sosyal kontroller kullanarak kuruluşların riske maruz kalmasını azaltır.

Siber Güvenlik Yönetiminde aşağıdaki aşamaları rehber olarak kullanmaktayız:

Olay müdahalesi ve kriz yönetimi

Kuruluşların, farkındalığı geliştirerek ve geçmiş ve/veya benzer deneyimlerden ders alarak, savunma ve önleme müdahalelerini her an değişebilen tehdit tiplerine karşı nasıl uyarlayabileceklerini öğretiyoruz.

 • Kurumsal öğrenme ve farkındalık
 • Güvenlik analitiği ve gerekli senaryolar
 • Bir sonraki günün siber güvenlik adımı

Güvenli bilgi ve bilgi yönetimi

Bu aşamada kurumların fikri mülkiyet ve ticari sırlar gibi kurumsal ortamdaki bilgi ve bilgi varlıklarının nasıl korunacağını öğretiyor, planlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

 • Fikri mülkiyet ve ticari sırların sızıntısı
 • Bilgi ve bilgi varlıklarının risk analizi
 • Sosyal medya tehditleri
 • Kendi cihazı ile çalışanların yarattığı açıklar (BYOD: Bring your own device)

Güvenlik stratejisi ve riski

Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT: Advanced Persistent Threat) gibi karmaşık tehditlerin yarattığı yeni risk ve strateji modellemenin yanı sıra karar vericilerin rolü ve etkisini tespit ediyoruz.

 • Tehdit önleme ve müdahale modellemeleri
 • Beklenmedik duruma dayalı strateji modelleri
 • Güvenlik yönetim modelleri
 • Üst düzey yöneticinin risk algısının uygulama stratejisi üzerindeki etkisi

Güvenlik politikası, eğitim ve davranış

Kuruluşlardaki resmi ve gayri resmi güvenlik kontrollerinin işleyişini ve etkinliğini kontrol ediyoruz. Güvenlik için ölçümlenebilir ve yoruma açık olmayan sorumluluk standartlarını oluşturuyoruz.

 • Üst düzey yönetici için siber güvenlik eğitimi
 • Organizasyonlarda güvenlik yönetimi uygulamaları
 • Stratejik bilgi güvenliği politikasının kalite değerlendirmesi
 • Güvenlik yönetimi davranışları
 • Felaket senaryosu