BPM

Süreç yönetimi (BPM: Business Process Management), bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir.

Kurumunuzun ve organizasyonunuzun iş süreçlerini iyileştirme anlamında her noktasında bu analizi yapıyoruz. Kolay ve anlaşılabilir, dayanağı olan raporları sizlerle sürekli paylaşıyoruz.