ERP

Kurumsal kaynak planlaması (ERP: Enterprise Resource Planning), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

Ön analizden başlayan ERP serüvenimizi, kurumlara özel implementasyonistlerimiz ile bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemleri kuran bir yol izliyoruz.