BT Bütçesi Yönetimi

BT harcamaları/bütçesi, BT maliyetlerine maruz kalan kuruluşun herhangi bir yerinden gelebilir ve BT organizasyonu ile sınırlı değildir.

Kuruluşunuzun yıllık BT harcamalarını önceden planlıyor ve takip ediyoruz. Düzenli raporlamadan öte anlık izleyebilmenizi sağlıyoruz. Bunu yaparken BT’yi desteklemekle ilişkili donanım, yazılım, personel, dış kaynak kullanımı, olağanüstü durum kurtarma ve gelecek bilişim maliyetlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiğini sistemsel olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Ne yazık ki BT bütçeleri, sabit mali bütçeler gibi geleneksel finansal yönetim süreçleri ile verimli çalışmıyor. Performans sistemine dayalı, dinamik, çevik ve uyarlanabilir bir BT bütçe yaklaşımına sahip olmak kuruluşunuzun toplam kalitesini ve verimini yükseltmek açısından son derece mühimdir. Biz de tam bu noktada %99,90 başarıya ulaşan bütçeleme tekniklerini sizlerle paylaşıyoruz.