Güvenlik Senaryosu

Bir organizasyonun BT operasyonlarını ve varlıklarını kasıtlı veya başka türlü iç ve dış tehditlere karşı korumak için her kuruma özel olarak oluşturulur. Organizasyon yapısına göre teknolojiyi mümkün olduğunca en etkin ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayan süreçleri özenle hazırlıyoruz. Bu süreçler, BT sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için geliştirilmiştir.

Bir kuruluşta BT güvenliğinin çeşitli yönleri dikkate alınmalıdır. Bunlara güvenlik politikaları ve prosedürleri, güvenlik organizasyon yapısı, BT güvenlik süreçleri ve kurallar ve düzenlemeler dâhildir.

Güvenlik senaryosunda yer alan her adım, kuruluştaki personel tarafından genel olarak kabul edilmeli ve üst düzey yönetimden destek almalıdır. BT güvenlik süreçleri, esasen bir kuruluşun risk yönetimi süreçlerinin ve iş sürekliliği stratejilerinin bir parçasıdır. Küreselleşmenin damgasını vurduğu bir iş ortamında, kuruluşlar hem ulusal hem de uluslararası kural ve düzenlemelerin farkında olmak zorundadır. Bu konudaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyor ve size özel bir senaryo yazıyoruz.