Felaket Senaryosu

Afet senaryoları, genel olarak kaotik yer ve ortamlarda karşımıza çıkar. Doğal afetler, beklenmeyen müdahaleler ve sistemi insan ve makine hataları dışında kullanılamaz hale getiren durumlarda karşımıza çıkar. Bu noktadan sonra sisteme erişim zor olabilir ve geri kurtarma operasyonu için kaynaklar nispeten sınırlı olabilir. Bir afetten sonraki ilk saatler belirleyici olmakla birlikte, aynı zamanda daha çalkantılı saatlerin habercisi de olabilir.

Olağanüstü durumlarda kurtarma, önemli yıkıcı olaylara rağmen bir işletmenin işleyişinin tüm temel yönlerini korumayı içeren iş sürekliliğinin aksine, kritik iş işlevlerini destekleyen BT veya teknoloji sistemlerine odaklanır. Bu nedenle felaket senaryosu, iş sürekliliğinin bir alt kümesi olarak düşünülebilir.

İşte tam bu noktada asla küçümsenmemesi gereken bu hizmeti, hizmet sürekliliği, yedekleme, kurtarma süresi, kurtarma noktası, iyileştirmeler ve senkronizasyon başta olmak üzere bir çok değişkeni göz önüne alarak yüksek hassasiyetle tasarlıyoruz.