CRM

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM: Customer Relationship Management), bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimini yönetmek için bir yaklaşımdır.

Müşterileriniz ile olan iş ilişkilerini geliştirmek, özellikle müşteriyi elde tutmaya ve sonuçta satış büyümesini artırmaya odaklanarak, bir şirket ile müşterilerin geçmişi hakkındaki veri analizini kullanıp, müşteri ilişkileri yönetimi hizmetlerini stratejik veya operasyonel olarak sunuyoruz.