Sesli İletişim Hizmetleri

Sabit telefon, IP telefon, GSM, mobil, sanal veya kalıcı santral ve şirket içi anons sistemlerine kadar tüm aşamalarda maliyetleriniz azaltacak sistemler tasarlıyoruz.

İhtiyaç halinde servis sağlayıcılar ile tüm ilişkilerinizi üstleniyor ve işletilmesini sağlıyoruz.