KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi denetleyen kurumdur. 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı kanun ile resmi gazetede yayınlanmıştır.

Sizi ve kurumunuzu bu kanunda belirtilen yönergelere göre inceliyor, eksiklerinizi tespit edip bu eksikleri gidermeye yardımcı olacak uygulama adımlarınızı planlıyoruz. Tüm aşamalarda kuruluşunuza uygun bir çalışmayı size özel olarak yapıyoruz.