Siber Güvenlik Sigortası

Siber sigorta, kuruluşları ve bu tür kuruluşlarda çalışan veya hizmet sağlayan kişileri internet tabanlı risklerden ve daha genel olarak bilgi teknolojisi altyapısı, bilgi gizliliği, bilgi yönetişim yükümlülüğü ve bunlarla ilgili faaliyetlerle ilgili risklerden korumayı amaçlayan özel bir sigorta ürünüdür.

Bu nitelikteki riskler tipik olarak geleneksel ticari genel sorumluluk poliçelerinden hariç tutulur veya en azından geleneksel sigorta ürünlerinde özel olarak tanımlanmaz. Siber sigorta poliçeleri tarafından sağlanan kapsam, veri imhası, gasp, hırsızlık, bilgisayar korsanlığı ve hizmet reddi saldırıları gibi kayıplara karşı birinci taraf kapsamı içerebilir.

Kuruluşunuzun, siber sigortaya uygun analizini yapıyor bir durum değerlendirmesini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.